Sammanställning av Lokatt turnén

Lokatt har nu under de senaste veckorna skickat ut utvärderingsformulär, där vi håller på och utvärderar Lokatt. Just nu håller vi på med att sammanställa dessa utvärderingar och därefter kommer det komma nytt spelschema utifrån vad som kommit fram från utvärderingen.

Den 28/2 kommer det arrangeras en träff för att visa på vad som kommit fram från utvärderingen. På plats kommer också Erik Norén som är arrangör av Hultsfred att finnas på plats för att hjälpa Lokatt att utvecklas. Även Sigge Friberg kommer komma och prata om vikten med ideellt engagemang.

Behövs försvaret?

Behövs ett invasionsförsvar? Mats Ekdahl, den siste generaldirektören för det psykologiska försvaret, skriver i en läsvärd artikel http://www.newsmill.se/artikel/2009/01/30/ss om den tiden då försvaret av Sverige var en del av varje svensk vardag. Något som de flesta i min generation (f. 1986) helt saknar kännedom om! Så länge det inte sker på bekostnad av att vi blir blåögda är det positivt att vi inte behövt leva under ett ständigt hot mot vårt land. Artikelns slut visar på vad som saknas i dagens debatt:

"Säkerheten och försvaret utgjorde långt in på 1970-talet en central - men i dag fullständigt bortglömd - del av landets totala samhällsmiljö. Det är viktigt att ge våra barn och barnbarn, men också oss själva referensramar och ett allsidigt perspektiv på den här mycket märkvärdiga tiden!"

Det är viktigt att alla de som sett båda dessa världar gör Sverige påmint om att tiderna kan förändras ännu en gång. Ett nationellt försvar behövs inte här och nu, men det kan komma att behövas framöver.

RSS 2.0